top of page
Executive-Serach.jpg

Executive Search

Profiler med fremtidig strategisk betydning

Excecutive Search er processen, der anvendes på kandidater, som ved ansættelse får strategisk indflydelse på virksomhedens fremtidige udvikling. Ønskes det, kan processen udføres diskret og uden, at stillingsopslaget annonceres.

Excecutive Search processen består af følgende trin:

1. Stillings- og kandidatprofil:

Baseret på en analyse, som involverer interviews med typisk bestyrelse, ledelse eller relevante nøglemedarbejdere, afstemmes forventningerne til stillings- og kandidatprofilen. Profilen beskriver både virksomheden og rollen der ønskes besat. Desuden beskrives den ideelle kandidat- og ledelsesprofil til stillingen.

2. Tiltrækning af kvalificerede profiler:

Headhunting anvendes i vid udstrækning, idet vi aktiverer kandidater, der normalt ikke er jobsøgende. Desuden søger vi igennem vores omfattende netværk på tværs af brancher og sektorer samt interne og eksterne databaser, ligesom vi anvender annoncering i de tilfælde, hvor dette er muligt.

Executive-Search3.png

3. Kvalifikation af profiler:

På baggrund af grundige interviews udvælger vi de bedst kvalificerede kandidater, som vi vil præsentere for virksomheden. Forud for den personlige præsentation udarbejder vi en skriftlig orientering om hver kandidat, der beskriver kandidatens baggrund og erfaring. Typisk præsenteres 3 - 5 kandidater for virksomheden i den indledende runde.

I processens sidste fase, udfører vi relevante tests og tager udvalgte referencer på én eller to endelige kandidater. Vi leverer både skriftlig personlighedsrapport og en mundtlig tilbagemelding på de testede spidskandidater.

 

4. Ansættelse:

Den endelige udvælgelse foretages af virksomhedens ledelse. Ønskes det, assisterer vi gerne med råd og vejledning til udformning af ansættelsesaftalen, kontraktlige betingelser m.v.

 

5. Opfølgning efter ansættelse:

Efter 3 og 6 måneders ansættelse følger vi op for at sikre, at parternes forventninger er opfyldt, og at samarbejdet forløber konstruktivt.

bottom of page