top of page
Salgsudvikling2.jpg

Salgsudvikling

Optimer salget og skab mere vækst

Sælger din virksomhed ikke nok, eller har du et ønske om yderligere vækst?

Vi hjælper med at identificere muligheder og kortlægge handlinger, der skal føre til den ønskede vækst. Vi kan også eksekvere på handlingsplanen og udføre de tiltag, vi bliver enige om. Vores tilgang er hands-on baseret, så vi arbejder oftest ud fra kundens lokation.

Vi tilpasser altid forløbet, så det matcher dine behov. Måske kender du allerede indsatsområderne, og så starter vi dér. Alternativt, kan følgende proces anvendes:

1) Udarbejdelse af salgsstrategien

 • Strategiseminar eller dybdeinterview med ledelse, bestyrelse eller ejere

 • Fokus på udarbejdelse af handlingsplaner og målsætninger

2) Kortlægning af salgsberedskabet

 • Identifikation af kompetencer, systemer og metoder

 • Eventuelle kvantitets- og kvalitetsanalyser

3) Vi tager ”salgsrejsen” igennem virksomheden

 • Har du prøvet at være kunde i din egen virksomhed?

 • Det prøver vi og det giver typisk nogle observationer, der bidrager konstruktivt til processen

4) Prioritering af indsatsområder

 • Identifikation af strategier og indsatser

 • Udvælgelse og prioritering

5) Eksekvering og opfølgning

 • Indsatsområderne realiseres

 • Vi bidrager aktivt, i det omfang det ønskes

 • Opfølgning og effektmåling

bottom of page