top of page
Datasikkerhed.png

Persondatapolitik

Beskyttelse af persondata

Det er vigtigt at du føler dig tryg, når du deler personlige oplysninger med os i form af CV og ansøgning med tilhørende dokumenter.

Nedenfor kan du se hvordan vi opbevarer og behandler dine personoplysninger.

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Når du sender dine ansøgningsoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, bopælsangivelse, ansøgning, CV, portrætfoto, eksamensbeviser og testresultater, behandler vi disse oplysninger med det formål at vurdere kandidatur og egnethed i forhold til de stillinger, vi hjælper vores kunder med at besætte. Dette inkluderer overvejelser om, hvorvidt vi ønsker at indlede en samtale med dig og eventuelt tilbyde dig jobbet.

Vores retsgrundlag for denne behandling er baseret på dit samtykke i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Vi indsamler primært oplysningerne direkte fra dig, men i visse tilfælde kan vi også indhente oplysninger fra andre kilder, såsom referencer angivet i din ansøgning eller offentligt tilgængelige kilder som LinkedIn.

Deling af Personlige Data

Dine personoplysninger vil blive delt med medarbejdere hos Bang Kristensen, der er involveret i den specifikke ansættelsesproces. Dine personoplysninger opbevares desuden hos vores databehandlere, som leverer eksempelvis hosting af vores it-systemer og mail.

Bang Kristensen behandler dine personoplysninger i fortrolighed. Vi videregiver således alene personoplysningerne til relevante, potentielle arbejdsgivere efter din accept, og såfremt processen leder frem til præsentation for vores kunde.

Opbevaringsperiode for Personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 2 år. Hvis du ansættes til den aktuelle stilling, sletter vi dine personoplysninger efter 4 år.

Vi forbeholder os retten til at bevare dine personoplysninger ud over de nævnte perioder, hvis det anses for nødvendigt for retskrav eller andre legitime formål.

Rettigheder for Den Registrerede

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. For at udøve disse rettigheder bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på info@bangkristensen.dk

Ret til Tilbagetrækning af Samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en meddelelse til info@bangkristensen.dk.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang eller behandling. Kun medarbejdere med nødvendigt behov har adgang til dine oplysninger.

Klageadgang til tilsynsmyndighed

Hvis du er uenig i vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet via dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00. Yderligere information findes på https://www.datatilsynet.dk/forside/

bottom of page